114 gün 114 gece sema

1 Mayıs  – 23 Ağustos 2017, Yalova, Termal, Türkiye

114 gün ve gece boyunca semanın hiç durmaması, müzik ve zikrin hiç susmamasına çalışılacaktır.

Sema bir ibadettir

Ahmet Eflaki’nin Ariflerin Menkıbeleri adlı eserinde Hz. Mevlana’nın üç gün üç gece, yedi gün yedi gece, on altı gün on altı gece ve kırk gün kırk gece hiç durmadan sema yaptığı yazılıdır.

Buradan hareketle, 1 Mayıs 2017’de başlayarak, 23 Ağustos 2017’ye kadar kadar devam edecek 114 gün 114 gece sema yapılması planlanmıştır.

Etkinliğimizin gün sayısı Kuran-ı Kerim’deki sure sayısından yola çıkılarak tayin edilmiştir.

Esas prensip olarak semanın hiç durmamasına; müzik ve zikrin hiç susmamasına çalışılacaktır. Bunun için semazenler ve müzisyenler nöbetleşe görev alacaklardır.

Bütün dünya bir arada

Bugüne kadar etkinliklerimize 88 farklı ülkeden binlerce insan katılmıştır.

Etkinliğimize katılmak için daha önceden belirli bir eğitim almış ya da sema yapmayı biliyor olmanız gerekli değildir. Dergahın atmosferi sema ile ilgili temel bilgileri edinmenize yardımcı olacaktır.

 

Değirmenin çarkı

Sema etkinliklerimizin bir sponsoru yoktur. Elektrikten yiyeceğe tüm masraflar katılımcıların yaptığı bağışlarla karşılanmaktadır.

Benzer şekilde, yemek pişirmekten tuvalet temizliğine kadar her türlü görev de katılımcıların gönüllü çalışmaları ile yerine getirilmektedir.

Dergahta giyim ve temizlik

Çeşitli milletler ve kültürlerde giyim, davranış biçimleri ve hijyen anlayışı farklılıklar gösterebilir. Bu etkinlik temelini İslam’dan, ilhamını Hz. Mevlana’dan almaktadır. Katılımcıların bu gelenek ve kültürün değerlerine uyum ve saygı göstermelerini bekliyoruz.

Arınma fırsatı

Bu manevi bir çalışmadır. Hem kendimizin, hem de bütün olarak etkinliğin enerjisini temiz tutmak için  zararlı ve/veya kanunen yasak maddelerle ilgili olarak bazı prensiplerimiz var:

Dergaha mümkün olduğunuca uzakta belirlemeye çalıştığımız sigara içilebilir alanlar dışında, dergahın içinde ve çevresinde sigara içmiyoruz. 

Alkol gibi etkinliğin amacıyla örtüşmeyen maddelerin bu mekanda kullanımını istemiyoruz. Sarhoş edici ve keyif verici madelerin tesiri altındayken etkinlik mekanına gelinmesine kesinlikle izin vermiyoruz.

Uyuşturucu maddelerin kullanılması, bulundurulması ve satılması Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca yasaktır. Dergah ve çevresine bu maddelerin getirilmemesi için, kanuni yollar da dahil olmak üzere elimizden geleni yapacağız.