114 gün sema hakkında – Rahmi Oruç Güvenç

Aşağıdaki metin  Rahmi Oruç Güvenç tarafından, 15 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Sumahan’da yapılan bir sohbetten alınmıştır.

Hz. Mevlana döneminde, kendisinin ve yakınlarının başından geçen olayları anlatan iki önemli kitap yazılmıştır: Risale-i Sipehsalar ve Menakıbu’l- Arifin (Ariflerin Menkıbeleri).

800 yıl önce yazılmış olan Ariflerin Menkıbeleri adlı eserde, Hz. Mevlana’nın çok sayıda 3 gün 3 gece, yine çok sayıda 7 gün 7 gece, bir kere 9 gün 9 gece, bir kere 16 gün 16 gece ve üç kere de 40 gün 40 gece sema yaptığı yazılıdır. Bu eserde yer alan bilgiler bugüne kadar yalanlanmamış, tenkit dahi edilmemiştir.

Ariflerin Menkıbeleri’nde verilen bilgilerin doğru olduğunu kabul ederek Hz. Mevlana’nın yemeden, içmeden, uyumadan 40 gün 40 gece sema yaptığını idrak etmek biraz zordur. Ancak olaya olabilirlik kapısından bakmak feyiz edinme şansımızı artıracaktır.

Hz. Mevlana zamanındaki sema, geniş katılımlı, cezbeye dayalı bir etkinlik olarak aktarılmaktadır. Günümüzde, resmi açıdan mukabele adı verilen sema töreni ise, otuz-otuz beş dakika ile sınırlı bir etkinlik haline gelmiştir. Bunun sebebi, Hz. Mevlana’dan üç yüz elli sene sonra yaşayan Adil Çelebi isimli Mevlevi şeyhinin, bir murakabe (meditasyon) sırasında aldığı bir imajla semayı bugünkü hale getirmesi, yani değiştirmesidir.

1998 yılında, İsviçre’de bir seminerde bu konunun bahsi geçmiş, orada hazır bulunanların Hz. Mevlana zamanında yapılanlara benzer bir sema tertiplemek istemeleri üzerine İsviçre’de 3 gün 3 gece sema yapılmıştır. Adı geçen etkinlikte sema 3 gün 3 gece hiç durmamış, semazenler değişmiştir. Müzik hiç durmamış, müzisyenler değişmiştir.

İsviçre’de yapılan 3 gün 3 gecelik sema, katılan herkesin fevkalade memnun kalması sebebi ile benzeri çalışmalar için bir başlangıç teşkil etmiştir. Bu ilk uzun semanın ardından, İsviçre, Türkiye, Almanya, Avusturya ve İspanya’da çok sayıda sema düzenlenmiştir. Bu beş ülkede günümüze kadar yapılan semaların uzunlukları ve sayıları aşağıda listelenmiştir:

  • 31 defa 3 gün 3 gece
  • 5 defa 5 gün 5 gece
  • 7 defa 7 gün 7 gece
  • 1 defa 9 gün 9 gece
  • 1 defa 16 gün 16 gece
  • 3 defa 40 gün 40 gece
  • 1 defa 66 gün ve 66 gece
  • 1 defa 99 dokuz gün ve 99 gece

99 gün ve 99 gece semanın son anlarında, etkinliğin sona ermesi gerektiği halde katılımcıların devam etmek istediği gözlenmiştir. Buradan hareketle bir sonraki etkinliğin süresinin ne olacağı hakkında yorumlar yapılmış, fikirler öne sürülmüş ve en nihayet 114 gün 114 gece sema yapılması planlanmıştır. 1 Mayıs 2017’de başlaması düşünülen etkinlik, 23 Ağustos 2017’ye kadar kadar devam edecektir.

Bir önceki uzun sema etkinliğinin süresi, Allah’ın güzel isimlerinin sayısından esinlenerek 99 gün olarak belirlenmiştir. Bu etkinliğimizin gün sayısı ise Kuran-ı Kerim’deki sure sayısından yola çıkılarak tayin edilmiştir.

Esas prensip olarak semanın hiç durmamasına; müzik ve zikrin hiç susmamasına çalışılacaktır. Bunun için semazenler ve müzisyenler nöbetleşe görev alacaklardır. Daha önce bu tip çalışmaların başarılı örnekleri sergilenmiştir.

Bu etkinliğe hazırlık amacıyla yurt içinde ve dışında uzun ve kısa sema seminerleri düzenlenmektedir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.