Meleklerin Sesi

Meleklerin Sesi, 99 gün ve gece durmaksızın süren sema ve müzik buluşmasının belgeselidir. İslam tasavvufunun çağdaş anlayışla ele alınması, tecrübe etme ve bilgilenme yoluyla yaşama yansıtma imkanı sunması belgeselde anlatılmaya çalışılan önemli bir başlıktır.