Giyim kuşam

Burası, manevi amaçlı bir mekan, bir dergahtır ve dergah geleneğinde davranışlar, giyim kuşam, oturma kalkma ile ilgili, saygı temelli bazı kurallar bulunmaktadır.

Bu manevi bir çalışmadır. Konuşmamızda, hareketlerimizde, oturuşumuzda içinde bulunduğumuz mekana ve onun temsil ettiği geleneğe olan saygımızı belli edelim.

Her kültürün cinselliği algılayışı farklıdır. Başkalarının maneviyat anlayışıyla çelişecek, cinselliği çağrıştırabilecek davranışlardan kaçınalım.

Giyimimizi, İslam geleneğini temel alan bir dergahta bulunduğumuz bilinciyle düzenleyelim. Yaz aylarında hava sıcak olsa da, giyimimizde mütavazi bir üslubu koruyalım.

Giyim: Omuzlar, göğüs, sırt ve bacakları örtecek şekilde giyinelim.
Giyim: Omuzlar, göğüs, sırt ve bacakları örtecek şekilde giyinelim.

Manevi çalışma, öğrenmek demektir. Öğrenmeye açık olmak hepimizin yararınadır.